Join WhatsApp Group

namo shetkari yojana

namo shetkari yojana

नमो शेतकरी योजना :-

  • तुम्ही महाराष्ट्रात शेती करत असावे आणि तुमच्याकडे 7/12 उतारा असावा.
  • तुमची जमीन ५ हेक्टरपेक्षा कमी असावी (१२.३५ एकर).
  • तुमचे वय १८ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
  • तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी असावे.
  • सरकारी नोकरी करणारे, उत्पन्न कर भरणारे किंवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत.