Join WhatsApp Group

 resion card update 2024

 resion card update 2024

resion card update 2024 तेल, मीठ, साखर, रवा, असताना डाळ, साबण, तसेच गहू, तांदूळ, अशा प्रकारच्या वस्तूचा वाटप रेशन कार्डधारकांना केला जाईल त्यामुळे गुढीपाडवा हा शेतकऱ्यांचा दणदणीत साजरा होईल यानिमित्त रेशन कार्डधारकांनी याची नोंद घ्यावी.