Join WhatsApp Group

tur bajarbhav today – तूरीच्या भावातील तेजी कायम,या बाजार समितीमध्ये मिळाला तुरीला 12 हजार रुपये भाव


tur bajarbhav today – तूरीच्या भावातील तेजी कायम,या बाजार समितीमध्ये मिळाला तुरीला 12 हजार रुपये भाव

बाजारसमिती – कारंजा
आवक – 2300 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 8900
जास्तीत जास्त दर – 10050
सर्वसाधारण दर – 9550

PM किसान योजनेचा 16 वा हप्ता “या” तारखेला बँक खात्यात जमा होणार

बाजारसमिती – मुरूम
आवक – 215 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 10100
जास्तीत जास्त दर – 10450
सर्वसाधारण दर – 10275

 

बाजारसमिती – गेवराई
आवक – 1 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 8900
जास्तीत जास्त दर – 8900
सर्वसाधारण दर – 8900

सरकार ने एका रात्रीत ड्रायव्हीग लायसन्सचे नियम बदलले तात्काळ पहा नवीन नियम

बाजारसमिती – धुळे
आवक – 19 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 7000
जास्तीत जास्त दर – 9865
सर्वसाधारण दर – 9350

 

बाजारसमिती – जळगाव
आवक – 23 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9300
जास्तीत जास्त दर – 9850
सर्वसाधारण दर – 9850

 

बाजारसमिती – चोपडा
आवक – 300 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9100
जास्तीत जास्त दर – 10001
सर्वसाधारण दर – 9700

 

बाजारसमिती – नागपूर
आवक – 3619 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9000
जास्तीत जास्त दर – 10555
सर्वसाधारण दर – 10166

 

बाजारसमिती – अक्कलकोट
आवक – 225 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 10000
जास्तीत जास्त दर – 10511
सर्वसाधारण दर – 10200

 

पंजाबराव म्हनतात या तारखेपासून पुन्हा आवकाळी पाऊस आणि गारपीट – सविस्तर पहा

 

बाजारसमिती – चाळीसगाव
आवक – 100 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 8751
जास्तीत जास्त दर – 9526
सर्वसाधारण दर – 9230

 

 

बाजारसमिती – हिंगोली – खानेगाव नाका
आवक – 81 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9800
जास्तीत जास्त दर – 10200
सर्वसाधारण दर – 10000

 

बाजारसमिती – अंबड (वडी गोद्री)
आवक – 31 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 8000
जास्तीत जास्त दर – 10250
सर्वसाधारण दर – 8701

 

बाजारसमिती – गंगाखेड
आवक – 20 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9000
जास्तीत जास्त दर – 9500
सर्वसाधारण दर – 9000

 

बाजारसमिती – मंगळवेढा
आवक – 26 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9110
जास्तीत जास्त दर – 9600
सर्वसाधारण दर – 9400

 

बाजारसमिती – औराद शहाजानी
आवक – 70 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 10050
जास्तीत जास्त दर – 10450
सर्वसाधारण दर – 10250

 

बाजारसमिती – पालम
आवक – 25 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9500
जास्तीत जास्त दर – 9500
सर्वसाधारण दर – 9500

 

बाजारसमिती – सिंदी (सेलू)
आवक – 1050 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9000
जास्तीत जास्त दर – 10000
सर्वसाधारण दर – 9850

 

बाजारसमिती – छत्रपती संभाजीनगर
आवक – 44 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 8500
जास्तीत जास्त दर – 10377
सर्वसाधारण दर – 9821

 

बाजारसमिती – शेवगाव – भोदेगाव
आवक – 9 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 10000
जास्तीत जास्त दर – 10000
सर्वसाधारण दर – 10000

 

बाजारसमिती – गेवराई
आवक – 230 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9400
जास्तीत जास्त दर – 10331
सर्वसाधारण दर – 9850

 

बाजारसमिती – औराद शहाजानी
आवक – 209 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 10051
जास्तीत जास्त दर – 10675
सर्वसाधारण दर – 10362

 

बाजारसमिती – देवळा
आवक – 3 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 8905
जास्तीत जास्त दर – 9600
सर्वसाधारण दर – 9595

 

बाजारसमिती – सोनपेठ
आवक – 41 क्विंटल (05/02/2024)
कमीत कमी दर – 9501
जास्तीत जास्त दर – 10260
सर्वसाधारण दर – 10100

Leave a Comment